חוזה ניהול להתקשרות העירייה עם משכל למתן שירותי ניהול ופיקוח בנושא אבטחה ושמירה במסגרת מכרז משכל מס ש/22/2019