קול קורא-הודעה על כוונת עיריית חולון להתקשר עם חב' סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תחזוקה ורישיונות למערכת GIS מסוג ESRI