הסכם מסגרת לשרותי מנופים גדולים ובמות הרמה במתקני החברה