מכרז פומבי מספר 18/21 עבור שירות גיבוי מקומי ובענן של רשת המחשוב בעירייה