הרכבת מערכות אלקטרו-מכניות במחז"מ יח' 70 ו-80 אורות רבין , מכתב שינויים מס.1 - 12.01.2021 , מכתב שינויים מס.2 - 17.01.2021