מכרז פומבי לאספקה והתקנת גדרות +שערים מתקן אקסטרים שצ"פ דרומית לאגם פארק בן גוריון דימונה