מכרז 7887 - עבודות אריזה,אחסון והובלות עבור קומפקטוסים, קרית אדמונד י' ספרא