התקשרות לצורך תחזוקה של מערכות השקייה מתוצרת 'מוטורולה'