קבלת שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות והפעילות במשק הגז הפחממני המעובה