מחז"מ אורות רבין   יחידות 70+80 – הרכבת תעלות כבלים