מכרז למתן שירותי הנהלת חשבונות וייעוץ חשבונאי למינהל כספי של העירייה