קול קורא להקמת והפעלת מייזמים תיירותים באגם הליך 2/21