מכרז למתן שירותי מחשוב בתחום שירותי יישום אבטחת מידע