מכרז לאספקת שירותי תפעול ואחזקה לבניינים, מערכות, ציוד ותשתיות המרכז הרפואי