בקשה לקבלת מידע עבור מוצרים וכלים להנפקת אישור עם מזהה חד ערכי בטכנולוגיה למניעת זיופים