סגן/ית לראש מינהל הרווחה ומנהל/ת האגף לפיתוח שירותים חברתיים