מכרז מס' 2021/011 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הקמת מבנה משרדים בבית העלמין הרצליהמכרז מס' 2021/011 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הקמת מבנה משרדים בבית העלמין הרצליה