מכרז להפעלת שני בתי ספר: ישיבה תיכונית אמית ואולפנת אמית ​