מכרז לאספקת מערכות תוכנה וציוד לניטור, בקרה וניהול צי רכב, נהגים ומתקנים נוספים