מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מדריך מועדוניות במינהל החינוך -עיריית קרית אתא