מכרז לתכנון, ייצור והתקנת שילוט פנים וחוץ בתחנות ובסביבתן, בקרוניות הנוסעים ועמודי הרכבלית