שבי ציון I מכרז מספר 01.2021 - ביצוע עבודות תחזוקה וגינון שטחים ציבוריים בישוב