12-2020 - הזמנה להגשת הצעות לסוכנות היהודית ניהול מקצועי והפקת אירוע הקאתון בנושא המאבק בדל"ג