לאספקת שירותי תחזוקת מעליות ומתן שירות למעליות עבור מכון ויצמן למדע