למתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג אוויר ואוורור בבניינים במכון ויצמן למדע