מכרז אחזקת מערכות שאיבה, משאבות ומנועים למים, ביוב, ניקוז