אישור פרסום פנייה מוקדמת לקבלת מידע RFI בקשה לקבלת מידע לשם קבלת שירותי רישום קניין רוחני- עריכת פטנטים