לרשויות מקומיות להשתתפות בחוגים בתחומי המדעים והטכנולוגיה בשנת 2020