מכרז פומבי מספר 14/2020 לאחזקת חדרים נקיים וחדרי בידוד עבור המרכז הרפואי הלל יפה