לרכישת מכשיר לעיבוד רקמות עבור המעבדה המרכזית לבריאות דגים - ניר דוד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר