מכרז פומבי מספר 140.2021 אספקה התקנה ואחזקה של מרכבי דחס על שלדת משא