עבודות צבע עבור מחוז תל אביב - יפו  של שירותי בריאות כללית