מכרז לביצוע פרויקט פיתוח ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת לזיהוי, שליפה ואימות נתונים במסמכים"