מכרז 26/2021 ביצוע בדיקות מעבדה באזור הצפון לדוגמאות קרקע, מים וחומר צמחי