מכרז לאספקת 15 אופטיקות קשיחות לשימוש בא.א.ג כולל קופסאות עיקור