קול קורא להגשת הצעות לתכניות פרה פריים עבור כאן 11