מכרז לאספקה, הכנת תשתית להתקנה והפעלה של דיזל גנרטור