הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי יעוץ ביטוחי וניהול סיכונים הסתייםמסתיים היום בשעה 12:00