15.02.2021 – הודעה על החלטה להתקשר בהליך פטור ממכרז לצורך טיוב מוקד SOC