לקבלת שירותי יעוץ לגיבוש מסמך אנרגיה, תכנון תשתיות ואגירת אנרגיה