מכרז 19-2021 לביצוע סקר עבירות בניה בתחום המועצה - מונגש