אספקת מרכב ציוד סגור להובלה על גבי משאית רמ-סע עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה