מכרז פומבי 12-2021 - אספקה, הטמעה ותחזוקה של מוצרי חברת PULSE SECURE עבור משרד המשפטים