פרסום R.F.I פנייה מוקדמת לקבלת מידע ליחידת קידום לשנת 2019