בקשה להצעות מחיר לטיפול וייצוג משפטי- ניהול נכסי העירייה