מכרז להקמת מתקן לטיפול במי תהום מזוהמים במתחם תעש רמהש