מכרז - הסכם מחירים למתקני מיזוג אויר ואוורור במחנות בכל הארץ