ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לאורך מסילה ועבודות בינוי בתחנת ראש העין צפון בקטע C של המסילה המזרחית