לרכש עמדות מידע, עמדות מידע לניהול תורים ומדפסות טרמיות