מכרז לאיתור דיור עבור משרדי ממשלה/יחידות ממשלתיות בעיר חולון